Optimize edilmiş grafik oluşturma motoru, yükleme süresini kısaltır ve pil ömrünü %25'e kadar artırır.

Ödeme Politikası

1.1 Firma, herhangi bir anda müşterisinin hesap bakiyesinden finansal olarak sorumludur.

1.2 Firmanın finansal sorumluluğu, müşterisinin ilk para yatırma kaydı ile başlar ve fonların tamamen çekilmesine kadar devam eder.

1.3 Müşteri soruşturma sırasında hesabında mevcut herhangi miktardaki fonları Firmadan talep etme hakkına sahiptir.

1.4 Para yatırma/çekme için mevcut resmi yöntemler sadece firmanın resmi web sitesinde görüntülenen yöntemlerdir. Bu ödeme yöntemlerinin firmanın ortakları olması ve firmanın sorumluluğunda olmaması nedeniyle müşteri bu ödeme yöntemlerinin kullanılmasına ilişkin tüm riskleri üstlenir. Firma, ödeme yönteminden kaynaklanan herhangi işlem gecikmesi ya da iptalinden sorumlu tutulamaz. Müşterinin herhangi bir ödeme yöntemine ilişkin herhangi şikayeti olması halinde, o ödeme yönteminin destek hizmetleriyle iletişime geçmek ve firmayı bu şikayetler hakkında bilgilendirmek müşterinin sorumluluğudur.

1.5 Firma, müşterinin para yatırmak/çekmek amacıyla kullanabileceği herhangi üçüncü taraf hizmet sağlayıcıların faaliyetleri için hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Firmanın müşterisinin fonları için finansal sorumluluğu, o fonların firmanın banka hesabına ya da firmanın web sitesinde görüntülenen ödeme yöntemlerine ilişkin diğer hesaplarına yatması ile birlikte başlar. Bir finansal işlem sırasında ya da sonrasında herhangi bir dolandırıcılığın saptanması halinde firma bu gibi işlemleri iptal etme ve müşterinin hesabını dondurma hakkını saklı tutar.
Firmanın müşterilerinin fonları için finansal sorumluluğu bu fonların firmanın banka hesabından ya da firma ile ilişkili diğer hesaplardan çekilmesi ile son bulur.

1.6 Finansal işlemlere ilişkin herhangi teknik hatalar olması halinde firma bu gibi işlemleri ve bunların sonuçlarını iptal etme hakkını saklı tutar.

1.7 Müşteri, firmanın web sitesi üzerinde sadece bir kayıtlı hesaba sahip olabilir. Firmanın müşteri hesabının çoğaltıldığını saptaması halinde firma müşteri hesaplarını ve fonlarını para çekme hakkı olmaksızın dondurma hakkını saklı tutar.

2. Müşteri kaydı

2.1 Müşteri kaydı başlıca iki adıma dayanmaktadır:

- Müşterinin web kaydı.
- Müşterinin kimliğinin doğrulanması.

İlk adımı tamamlayabilmek için müşterinin şunu yapması gerekmektedir:

- Firmaya kendi kimliği ve iletişim bilgilerini sağlaması.
- Firmanın sözleşmeleri ve bunların eklerini kabul etmesi.

2.2 İkinci adımın tamamlanabilmesi için firmanın şunları talep etmesi ve müşterinin de bunları temin etmesi gerekmektedir

- kimlik belgesinin taratılmış kopyası ya da dijital fotoğrafı.
- Fotoğrafı ve kişisel ayrıntılarıyla kimlik belgesinin sayfalarının eksiksiz kopyası.

Firma, müşteriden fatura, banka onayı, banka kartı taramaları veya kimlik doğrulama sürecinde gerekli olabilecek herhangi diğer belgeyi talep etme hakkını saklı tutar.

2.3 Kimlik doğrulama süreci, firmanın talebini takip eden 10 iş günü içerisinde tamamlanmalıdır. Bazı durumlarda firma bu kimlik doğrulama sürecini 30 iş gününe kadar uzatabilir.

3. Para yatırma süreci

Para yatırma işlemi yapabilmek için müşterinin kendi Kişisel Kabininden bir talep yapması gerekmektedir. Bu talebi tamamlayabilmek için müşterinin listeden bir ödeme yöntemi seçmesi, gerekli bilgileri doldurması ve ödemeye devam etmesi gerekmektedir.

Şu para birimleri ile para yatırılabilmektedir: USD

Para çekme talebi işleme süresi ödeme yöntemine bağlıdır ve bir yöntemden diğerine farklılık gösterebilir. Firma bu işleme süresini düzenleyemez. Elektronik ödeme yöntemleri kullanılması halinde işlem süresi saniyeler ile günler arasında değişebilir. Doğrudan banka havalesi kullanılması halinde işlem süresi 3 ile 45 gün arasında değişebilir.

Müşteri tarafından gerçekleştirilen tüm işlemler, yalnızca kendi parası ile ödeme işlemini yapan Müşteriye ait olan belirli işlem kaynağı üzerinden gerçekleştirilmelidir. Müşteri hesabında gerçekleştirilen para çekme, iade, zarar ödemesi ve diğer ödemeler yalnızca para yatırmakta kullanılmış olan aynı hesap (banka ya da ödeme kartı) kullanılarak gerçekleştirilebilir. Hesaptan para çekme işlemi yalnızca para yatırılırken kullanılmış olan hesabın para biriminde yapılabilir.

4. Vergiler

Firma bir vergi kuruluşu değildir ve müşterinin finansal bilgilerini herhangi üçüncü taraflara sağlamamaktadır. Bu bilgi sadece devlet kurumlarının resmi talebi halinde sağlanabilir.

5. İade politikası

5.1 Müşterimiz aşağıdaki şartlara uygun olarak Müşterinin kendi Hesabından para çekme emrini içeren Para Çekme Talebini Şirketimize göndererek istediği zaman Hesabındaki fonların bir kısmını ya da tamamını çekebilir:

- Şirketimiz Müşterinin yatırım hesabından para çekme talebini işleme koyar ve çekilecek tutar, emrin işleme koyulduğu anda Müşterinin Hesabında bulunan bakiye ile sınırlıdır. Eğer Müşteri tarafından çekilen tutar (işbu Mevzuat uyarınca komisyonlar ve diğer masraflar da dahil) Müşterinin Hesap bakiyesini aşarsa, Şirketimiz bu emrin neden reddedildiğini açıklayarak bu emri reddedebilir.;

- Müşterinin kendi Hesabından para çekme emri mevcut mevzuat ile belirlenmiş gereklilikler ve sınırlamalar ve bu işlemin gerçekleştirildiği ülkelerin yasalarına uygun olmalıdır;

- Müşteri Hesabında bulunan para, Müşterinin kendi Hesabına para yatırmak için kullanmış olduğu aynı cüzdan numarası ve ödeme sistemi kullanılarak çekilmelidir. Şirketimiz belirli bir ödeme sistemine çekilebilecek tutarı, Müşterinin hesabına o ödeme sisteminden gelen tutar ile sınırlayabilir. Şirketimiz tamamen kendi takdirine bağlı olarak bu kuralda istisnalar yapabilir ve Müşterinin parasını diğer ödeme sistemlerine çekmesine izin verebilir, ancak Şirketimiz Müşteriden diğer ödeme sistemleri için ödeme bilgisi talep edebilir ve Müşterinin bu ödeme bilgilerini Şirketimize sağlaması gerekmektedir.;

5.2 Para Çekme Talebi, fonların Şirketimiz tarafından yetkilendirilmiş bir Aracı tarafından Müşterini Kurum Dışı Hesabına aktarılması ile gerçekleştirilir.

5.3 Müşterinin para yatırmış olduğu para birimini kullanarak bir Para Çekme Talebi göndermesi gerekmektedir. Para yatırmak için kullanılan para birimi para çekmek için kullanılan para biriminden farklıysa Şirketimiz, Müşterinin Hesap hareketinin gerçekleştirildiği anda Şirketimiz tarafından belirlenmiş olan döviz kuru üzerinden bu tutarı para çekmek için kullanılacak para birimine çevirir.

5.4 Şirketimizin Müşterinin Kurum Dışı Hesabına para transferi yapmak için kullandığı para birimi, Müşterinin Hesabı ve para çekme yönteminin para birimine bağlı olarak Müşterinin Kullanıcı Panelinde görüntülenir.

5.5 Döviz kuru, komisyon ve para çekme yöntemine ilişkin diğer masraflar Şirketimiz tarafından belirlenmektedir ve tamamen Şirketimizin takdirine kalmış olarak değiştirilebilir. Bu döviz kuru belirli bir ülkenin yetkilileri tarafından belirlenmiş olan döviz kurundan ve ilgili para birimlerinin efektif kurundan farklı olabilir. Ödeme Hizmet Sağlayıcıları tarafından belirlenen bazı durumlarda fonlar Müşteri Hesabından bir para birimi ile çekilerek Müşterinin Kurum Dışı Hesabına diğer para biriminde yatırılabilir.

5.6 Şirketimiz para çekme yöntemine bağlı olarak minimum ve maksimum çekilebilir tutarlar belirleme hakkını saklı tutar. Bu sınırlamalar Müşterinin Kullanıcı Panelinde belirtilecektir.

5.7 Müşterinin Kullanıcı Panelinde oluşturulduğu ve Bakiye Geçmişi bölümünde ve Şirketimizin müşteri talepleri muhasebesi sisteminde görüntülendiği zaman para çekme emri kabul edilmiştir. İşbu maddede belirtilen şekil dışında herhangi şekilde oluşturulan emir Şirketimiz tarafından kabul edilmez ve işleme koyulmaz.

5.8 Fonlar Müşteri hesabından beş (5) iş günü içerisinde çekilecektir.

5.9 Bir Para Çekme Talebini takiben Şirketimiz tarafından gönderilen fonların beş (5) iş günü içerisinde Müşterinin Kurum Dışı Hesabına geçmemesi halinde Müşteri Şirketimizden bu transferi incelemesini talep edebilir.

5.10 Müşterinin Para Çekme Talebi oluştururken ödeme bilgilerinde hata yapması ve bu nedenle de paranın Müşterinin Kurum Dışı Hesabına geçmemesi halinde Müşterinin bu durumun çözümü için bir komisyon ödemesi gerekir.

5.11 Müşterinin yatırmış olduğu tutarın üzerindeki kârı Müşterinin Kurum Dışı Hesabına sadece Şirket ve Müşteri tarafından kabul edilen bir yöntem kullanılarak aktarılabilir ve Müşteri kendi hesabına belirli bir para yatırma yöntemiyle para yatırmışsa Şirketimiz aynı yöntemi kullanarak daha önce yatırılan bir tutarı çekme hakkına sahiptir.

6. Para çekmek için kullanılan ödeme yöntemleri

6.1 Banka havalesi.

6.1.1 Şirketimiz para transferinin yapılacağı tarihte banka havalesi yöntemini kabul ediyorsa Müşteri istediği zaman banka havalesi ile Para Çekme Talebi gönderebilir.

6.1.2 Müşteri sadece kendi adına açılmış bir banka hesabına Para Çekme Talebinde bulunabilir. Şirketimiz herhangi üçüncü şahıs banka hesabına para yatırma emrini kabul etmeyecek ve işleme koymayacaktır.

6.1.3 Şirketimiz, işbu Mevzuatın 7.1.2 nolu maddesinin şartlarının yerine getirilmiş olması halinde Para Çekme Talebinde yer alan bilgilere uygun olarak Müşterinin banka hesabına para göndermelidir.

Müşteri, Şirketimizin banka havalesinin alacağı süre ile ilgili hiçbir yükümlülüğü olmadığını anlar ve kabul eder.

6.2 Elektronik transfer.

6.2.1 Şirketimiz para transferinin yapılacağı tarihte elektronik transfer yöntemini kullanıyorsa Müşteri istediği zaman elektronik transfer ile Para Çekme Talebi gönderebilir.

6.2.2 Müşteri sadece kendi kişisel elektronik ödeme sistemi cüzdanına Para Çekme Talebinde bulunabilir.

6.2.3 Şirketimiz Para Çekme Talebinde yer alan bilgilere uygun olarak Müşterinin elektronik hesabına para göndermelidir.

6.2.4 Müşteri, Şirketimizin elektronik transferin alacağı süre ya da bu transfer sırasında meydana gelebilecek ve Şirketin hatasından kaynaklanmayan teknik hatalardan ile ilgili hiçbir yükümlülüğü olmadığını anlar ve kabul eder.

6.3 Şirketimiz tamamen kendi takdirine bağlı olarak Müşteriye diğer para çekme yöntemleri sunabilir. Bu bilgi Kullanıcı Panelinde görüntülenir.